06.09.2017 15:30
Fortsetter med MSC
5 nye år for prosjekt
Fortsetter med MSC
Partene i samarbeidet representert ved f.v. Otto Gregussen, Renate Larsen, internasjonal miljørådgiver Tor Bjørklund Larsen og Jonny Garvik.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norsk sjømatnæring forlenger samarbeidsprosjektet for miljøsertifisering av norske fiskerier med fem år. De største norske fiskeriene er alle sertifisert etter MSC-standarden.

Norges Fiskarlag har på vegne av hele sjømatnæringen klientansvar for miljøsertifisering av fiskeriene i Norge. Tor Bjørklund Larsen har siden 2014 hatt det faglige ansvaret for arbeidet med miljøsertifisering og bestandsforvaltning. Stillingen er et samarbeidsprosjekt mellom salgslagene, Norges Sjømatråd og Norges Fiskarlag.

Verdens største

Norske fiskerier er verdens største enkeltklient for Marine Stewardship Council (MSC). Dette skyldes i stor grad at vi i Norge bevisst har satset på felles sertifiseringer av nasjonale fiskerier, hvor alle deler godene, i stedet for at enkeltaktørene sertifiserer sine egne båter og bedrifter. Næringen har lagt ned betydelige ressurser knyttet til å oppfylle og tilrettelegge for å bli standardisert og få godkjenningsstempel fra MSC.

Norsk fiskeriforvaltning er generelt anerkjent som verdensledende, men innkjøpere i flere nøkkelmarkeder krever ganske enkelt miljøsertifisering. Det er dette markedskravet vi imøtekommer med vårt engasjement med MSC, sier internasjonal miljørådgiver Tor Bjørklund Larsen.

Kan bli enklere

– Det å forenkle standarden og få ned tiden og kostnaden ved sertifisering vil være blant de viktigste saker i tiden framover, sier Tor Bjørklund Larsen.

Et annet moment er å bidra til at flere dyktige nordmenn blir en del av de sentrale organene i sertifiseringssystemet.

– Vi ser det som en viktig oppgave å delta i beslutningsprosessene i MSC og har til nå hatt et sete i MSCs «Stakeholder Council». Det var et forum med 45 representanter som nå er lagt ned og erstattet av et interessentstyre med 15 deltagere, forteller Tor Bjørklund Larsen som er tilbudt og har takket ja til et sete i organet.

Norge er også representert I Association of Sustainable Fisheries, som enklest kan beskrives som «fagforeningen for MSC-klienter».

Utfordringer framover

Miljørådgiveren sier norsk fiskerinæring og partene i samarbeidet opplever at MSC-standarden stadig strammes til og «heves».

– Vi ser at standarden er under et konstant press for å utvides i omfang og at kravene heves. Vi ser at nye sertifiseringer blir gitt med en lang rekke vilkår som vil bli svært krevende for norsk fiskeriforvaltning å oppfylle i årene framover.

Vi må derfor arbeide med å løse de utfordringene dette skaper på hjemmebane, samtidig som vi gjør MSC oppmerksomme på våre erfaringer, påpeker Tor Bjørklund Larsen.

– Det må ikke bli slik at MSCs målsetninger oppleves som en stadig større utfordring for oss som oppfyller de rådende kravene. Da er jeg redd for at vi en dag vil oppleve det å være sertifisert som en belastning som ikke samsvarer med belønningen. Vi skulle gjerne sett at MSC fokuserte mer på grunnfilosofien: å gjøre sertifisering så attraktivt at store deler av verdens fiskerier ønsker å nå opp til standarden, heller enn å presse eksisterende klienter for inkrementelle forbedringer; altså stadige små justeringer av de rådende vilkårene.

– Dette blir i så fall en vanskelig balansekunst framover, og her må vi jobbe med MSC, sertifiseringsselskapene, myndighetene og fiskerne for å få til formålstjenlige løsninger. Lykkes vi ikke, risikerer flere norske fiskerier etter hvert å miste sin MSC-status, og vi må også vurdere hvor lønnsomt det er å etterstrebe det, påpeker Tor Bjørklund Larsen.

Hva er gjort?

Følgende norske fiskerier er i dag MSC-sertifisert:

 • Nordøstarktisk torsk og hyse
 • Sei i Nordsjøen og nord for 62 grader
 • Makrell
 • Nordsjøsild og NVG-sild
 • Reker: Nordsjøen/Skagerrak, samt nord for 62 grader.

Noen milepæler siste 3 år:

 • Gjennomført sertifisering av reker i Nordsjøen og Skagerrak
 • Gjennomført resertifisering for ny femårsperiode av torsk/hyse
 • Gjennomført sertifisering av torsk, hyse og reker ihht svenske KRAV-standarden
 • Gjennomført sertifisering av makrell gjennom MINSA-samarbeidet

Pågående (mye av det nær sluttstreken)

 • Sertifisering av lange og brosme
 • Sertifisering av rognkjeks
 • Sertifisering av kolmule, øyepål, tobis og havbrisling
 • Resertifisering av reker i nord
 • Mer på startstreken:
 • Resertifisering av sei (Nordsjøen og nord for 62 grader)
 • Torsk, hyse og lysing i Nordsjøen

Bildeinfo:

Partene i samarbeidet representert ved f.v. generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag, administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd, internasjonal miljørådgiver Tor Bjørklund Larsen og salgslagenes representant, styreleder Jonny Garvik i Norges Sildesalgslag.

Kontaktperson: Tor Bjørklund Larsen (link til kontaktinfo)