26.09.2019 09:25
Nyansatte møtte styret
Møtte også ledelsen
Nyansatte møtte styret
Godt humør da de nyansatte deltok på Landsstyrets møte
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Fiskarlagets tre nyeste ansatte deltok denne uka på Landsstyrets møte i Trondheim. De tre trekker alle frem at de er imponert over hvordan styret klarer å komme frem til kompromiss i sine vedtak.

Organisasjonen har som en regel at nyansatte inviteres til et av landsstyrets møter for å bli mer kjent med både styret og administrasjonen i Trondheim.

Bjørn Kåre Steinnes, Eirin Kongestøl Espeland og Hanna Bakke-Jensen har fra noen uker til et par måneders fartstid i Norges Fiskarlag. De tre har kontorsted i hhv. Ålesund, Bergen og Trondheim.

De nye medarbeiderne fulgte tirsdag og onsdag landsstyrets arbeid, som i hovedsak var delt i to tematiske hovedbolker i dette møtet – landsmøteforberedelser og reguleringssaker.

Konstruktiv tone

Bjørn Kåre Steinnes sier han spesielt er imponert over hvordan styret arbeider seg sammen i møtet.

– Jeg ser jo at det er uenigheter og utfordringer, men at de klarer å finne kompromiss. Og uten at det ser ut som om de ryker uenige på det personlige plan. Det er interessant å se. Det ser jo også ut som om de har det artig sammen, og at de er bevisst på at de i styret representerer hele bredden fra mannskap og gjennom alle de ulike flåtestørrelsene.

Gjenkjennelig fra politikken

Hanna Bakke-Jensen sier hun møtte styret med en grad av ærefrykt.

– Dette er jo det mest formelle organet i organisasjonen utenom Landsmøtet, med alle deler av landet representert, fra nord til sør. Det har vært ekstremt spennende og lærerikt å begynne i Norges Fiskarlag, sier hun.

Hun viser til erfaringene fra partipolitisk arbeid, og sier at det er mye som er gjenkjennelig, samtidig som hun rimelig kjapt fikk bildet av en staurbærende politiker inn i hodet da hun deltok i landsstyremøtet.  

– Jeg blir også positivt overrasket over hvordan styret klarer å diskutere seg frem til konstruktive vedtak. Det er jo relativt store ulikheter mellom mange av driftsgruppene, så jeg er bare imponert, sier hun.

 

Bildetekst:

F.v.: De tre nyansatte Eirin Kongestøl Espeland, Bjørn Kåre Steinnes og Hanna Bakke-Jensen med ledelsen i Fiskarlaget, f.v. assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen, andre nestleder Kåre Heggebø, leder Kjell Ingebrigtsen og generalsekretær Otto Gregussen.

God mottagelse

Eirin Kongestøl Espeland var spent på å se mer av hvordan organisasjonen fungerer og arbeider, også sett fra Trondheim og landsstyrets perspektiv.

– Jeg kjenner meg veldig godt tatt imot, og jeg opplever at Fiskarlaget er en inkluderende organisasjon. Det har ikke vært et problem så langt at jeg har relativt liten fiskerifaglig erfaring. Også derfor tror jeg at jeg kjenner meg ekstra godt tatt imot, og opplever at jeg har lært mye på kort tid og at jeg er en ønsket ressurs i Norges Fiskarlag.

Fartstid fra næring

– Jeg slutter meg til det, skyter Bjørn Kåre Steinnes inn, og understreker at også han opplever seg svært godt tatt imot.

– For min del har jeg en del faglig ballast siden jeg har seks år bak meg i Fiskeridirektoratet. Det er samtidig flott å kjenne på en stolthet over å ha kommet inn i næringen og arbeide for medlemmer og næring.

– Fiskeri er min store lidenskap og interesse. Å følge med på både fangstinnmeldinger, båtsalg og annet, og å stikke nedom kaiene for en fiskerprat er noe som er kjempespennende, sier han.

Tid til prat

Landsstyrets møter er som regel preget av mange saker og derfor lite tid til pauser og prat. I dette møtet var det i alt 43 saker på dagsorden.

Likevel ble det litt tid til å slå av godprater.

Landsstyremedlem Geir Magne Røys fra Sogn og Fjordane var en av dem som tok seg tid til å hilse litt ekstra på de nyansatte. Praten kom fort inn på arbeidsform og samarbeidsdialog i styret.

– Det har vært hardere tider enn dette her. Jeg opplever at tonen er en helt annen nå enn tidligere, forteller han.

Røys mener arbeidsformen har endret seg positivt de siste årene, og at Landsstyret i hovedsak er en arena preget av en løsningsorientert møtestil.

– Det var for eksempel ikke uvanlig å ha gruppemøter tidligere. Vi har så vidt jeg husker ikke hatt gruppemøter på mange år nå, påpeker han.

Bildetekst:

Synspunkter og inntrykk etter Landsstyrets møte diskuteres i kaffekroken med Geir Magne Røys (t.h.)

Møtte ledelsen

De nyansatte fikk også et eget møte med toppledelsen i Fiskarlaget.

Både leder og andre nestleder var sammen med generalsekretæren og assisterende generalsekretær i kaffemodus etter at klubba falt for siste gang i styremøtet.

– Vi fikk en god prat med de nye ansatte, og snakket både om møtet og hvordan vi arbeider i organisasjonen, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Det ble i møtet med ledelsen også god tid til å diskutere samarbeidsformer og hvordan man i organisasjonen kan arbeide best mulig sammen for å gjøre en best mulig jobb på vegne av Fiskarlagets medlemmer.

– Det er spennende at vi får inn nye ressurser i organisasjonen, og det er fint at de kjenner seg godt mottatt. Det tror jeg er et godt utgangspunkt for å gjøre en god jobb for fellesskapet, understreker Kjell Ingebrigtsen.

Bildetekst: 

F.v. Generalsekretær Otto Gregussen, andre nestleder og leder i Fiskarlaget Vest Kåre Heggebø, Bjørn Kåre Steinnes, assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen, Hanna Bakke-Jensen, Eirin Kongestøl Espeland og leder Kjell Ingebrigtsen.