30.10.2019 16:35
Utnevnt til æresmedlem
Knut Werner Hansen
Utnevnt til æresmedlem
Knut Werner Hansen gratuleres av leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Knut Werner Hansen fra Skjervøy i Troms er utnevnt til æresmedlem i Norges Fiskarlag. Han gis prisen for sitt omfattende arbeid for fiskernes sak.

Knut Werner Hansen er fra Skjervøy og bosatt i Vannvåg i nabokommunen Karlsøy. Han har siden 1988 representert Arbeiderpartiet i fylkestinget i Troms og siden 2011 har han vært fylkesordfører i hjemfylket.

Han har samtidig med sitt politiske engasjement i en årrekke vært en viktig talsmann for norske fiskere.Knut Werner Hansen er fra Skjervøy og bosatt i Vannvåg i nabokommunen Karlsøy. Han har siden 1988 representert Arbeiderpartiet i fylkestinget i Troms og siden 2011 har han vært fylkesordfører i hjemfylket.

Han har samtidig med sitt politiske engasjement i en årrekke vært en viktig talsmann for norske fiskere. -Jobben hans som politiker og tillitsmann har over år bidratt til at fiskernes hverdag og fiskernes muligheter på havet har blitt bedre. Det sa leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag da han inviterte Fiskarlagets landsmøte til å utnevne det nye æresmedlemmet.

Ingebrigtsen viste til at Hansen har en allsidig bakgrunn, med fiskeryrket i bunn: «Av utdannelse kan nevnes yrkesskole, elektriker og teknisk fagskole. I tillegg til nautisk utdanning. Men det ble havet som lå hans hjerte nærmest. Med sin store kunnskap og erfaring har kandidaten stått fremst i rekken for gjennom organisatorisk og politisk arbeid å ta vare på fiskerne og å ta vare på og muliggjøre de mulighetene som ligger i havet. Samarbeid - og det å ta vare på og ta ansvar for felleskapet har alltid vært høyt på hans agenda. Noen ganger har også tungen vært ekstra skarp, og det setter vi pris på, sa Kjell Ingebrigtsen.

For oss i Norges Fiskarlag har vi gjennom mange år hatt gleden av kandidatens kunnskaper og gode hukommelse. 19 år i Landsstyret er imponerende, og et stort kvaltetstempel alene. Men også det å delta i internasjonale delegasjoner er tillagt hans ansvarsområde.Den politiske cv-en er lang og omfattende. Folket på kysten og det at de skal kunne leve et godt liv er noe kandidaten brenner for.»

 

Æresmedlemmer

Norges Fiskarlag ble stiftet i 1926 og det ble for første gang utnevnt æresmedlemmer under Landsmøtet i 1947. Knut Werner Hansen er den 54. i rekken som hedres i organisasjonen siden den gang.

Æresmedlemmene i Norges Fiskarlag innvoteres av Landsmøtet. Ved den første utnevnelsen i 1947 ble hele seks personer innvotert. Det er ingen regel at det skal utnevnes nye æresmedlemmer på Landsmøtet og det har flere ganger hendt at det ikke har vært utnevnelser.Norges Fiskarlag har nå 14 æresmedlemmer.

Æresmedlemmene inviteres for øvrig fast til landsmøtet og de fleste av våre æresmedlemmer deltar under årets møte:

 • Knut Werner Hansen, Vannvåg
 • Vasilij Nikitin, Murmansk 
 • Reidar Nilsen, Hasvik 
 • Jan Skjærvø, Trondheim 
 • Johannes Nakken, Bergen 
 • Inge Halstensen, Bekkjarvik 
 • Erling Skåtøy, Egersund 
 • Kåre Ludvigsen, Sommarøy 
 • Tor Østervold, Torangsvåg 
 • Nils Olsen, Tomasjord 
 • Rudolf Johannessen, Lurøy 
 • Øyvind Mårvik, Hasvåg 
 • Einar Rudolf Johansen, Vadsø
 • Arvid Syvertsen, Høvåg