25.11.2019 16:30
Husk deklarasjon
Ved landing i EU
Husk deklarasjon
Tråler leverer i Ålesund, ved levering i EU må ERS-melding sendes etter levering.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Fiskeridirektoratet varsler og minner om at det må sendes varsel etter at landinger av bunnfisk er gjort i EU.

Fiskeridirektoratet viser i en henvendelse til at det i forbindelse med landing i EU havn skal sendes en «landing declaration» i etterkant av at landingen er avsluttet.

Fiskeridirektoratet har fått en henvendelse fra EU-kommisjonen som peker på at «the failure of submitting a landing declaration is considered a serious infringement according to the EU legislation».

Fiskeridirektoratet har undersøkt etterlevelsen av dette EU-kravet og det viser seg at den norske bunnfiskflåten i liten grad etterlever kravet.

Det er lagt til rette for å sende en «landing declaration» som en LAN rapport i ERS (elektronisk fangst- og aktivitetsdata). Fiskeridirektoratet ber organisasjonene minne medlemmer om EUs krav om LAN-rapport i forbindelse med landing i EU-havn.