02.12.2019 08:20
Uendret vågehvalkvote
Kvote for 2020
Uendret vågehvalkvote
Hval på dekk
Foto: "Kato"

Det er fastsatt en kvote på 1278 vågehval i 2020. Dette er det samme antallet som de to siste årene. Kvoten fastsettes av fiskeri- og sjømatministeren.

- Norsk hvalfangst handler om retten til å utnytte våre naturressurser. Vi forvalter på grunnlag av vitenskapelig kunnskap og på bærekraftig vis. I tillegg er hval sunn og god mat, og nordmenn vil ha vågehval på middagstallerkenen, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i en pressemelding mandag morgen.

Det finnes mer enn 100 000 vågehval i norske farvann. Kvoten for 2020 er på 1278 vågehval, den samme som i fjor. 

I 2019 deltok 12 fartøy i fangsten og det ble tatt 429 dyr, en liten nedgang fra fjoråret. Siden 2002 har kvoten vært mellom 670 og 1286 dyr. Det laveste uttaket i perioden var i 2019, mens det høyeste antallet ble tatt i 2014 med 736 hval.

Kvoten er fastsatt med utgangspunkt i beregningsmodeller utarbeidet av vitenskapskomiteen i Den internasjonale kvalfangstkommisjonen (IWC). Den gir fullgod sikkerhet for bærekraftig fangst på vågehvalbestanden.

- Det er viktig å føre en bærekraftig ressursutnyttelse av våre havressurser. Med vågehvalkvoten som vi har satt legger vi til rette for  en beskatning som både sikrer bestanden, næringen og økosystemet, sier Nesvik.