midtnorge banner

Aktuelt

03.10.2018 11:35
Vil ha pigghåforskning
Årsmøte i Midt-Norge
Vil ha pigghåforskning
Leder Stig Myhre åpnet onsdag årsmøtet i Fiskarlaget Midt-Norge
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Hvitfiskavsetning til «for mange gode formål» og forskning på pigghå var to sentrale tema da leder Stig Myhre i Fiskarlaget Midt-Norge onsdag innledet årsmøtet. Omorganisering av organisasjonen var også en naturlig ingrediens i årsmøtetalen.

– Det går jevnt over godt for norske feskera, slo Stig Myhre fast i sin åpningstale.

Han uttrykte likevel bekymring for mørke skyer i pelagisk sektor, med referanse til kvoterådet på makrell.

– Totalt sett så har vi i Norge god kontroll på ressursene med oppegående forskere som gir gode råd og politikere som bruker rådene fornuftig. Så vil det bestandig være uenighet om visse deler av en så stor pakke. Og nå stiller vi fiskere spørsmål med bestandsvurderingene på pelagiske arter som makrell og sild.

Myhre påpekte at det lokalt stilles spørsmål ved reguleringene av spesielt uer og pigghå som skaper problem for mange fiskerne.

– Det er ofte så mye å få av de to artene at det er vanskelig å få til lokalt fiske etter blandingsfisk.

Stig Myhre ber derfor om at det bevilges nok penger til forskning.

– Lokalt ber vi om at det må settes i gang et forskningsfiske på pigghå. Det er vanskelig å få en fornuftig vurdering av en bestand som vi alle ser er i vekst, uten at det er lov å ta den med på land. Og når det gjeld uer må det også ses på bifangstreglene.

Reguleringer

Medlemmene i Midt-Norge er også spesielt opptatt av reguleringene av torsk, sei og hyse. Han satte et stort spørsmålstegn ved det han mener er for omfattende avsetninger til for mange gode formål i hvitfisksektoren, og fremhevet at kvotene må fordeles ut fra nøkkelen i bunn og at det legges til grunn for fisket.

– Åpen gruppe? Ke gjær vi der, spurte han også retorisk.

Lederen i Midt-Norge var tydelig på at overfiske av gruppekvoten ikke kan fortsette, og han viste til at laget både har sett på løsninger som differensiering på A og B fiskere (red.anm: med referanse til fiskarmanntallet) og at det må fiskes for en gitt sum, for eksempel 300 000 kroner av andre fiskeslag for å få full gruppe 2-kvote.

Miljø

Stig Myhre var også innom struktur som et nødvendig virkemiddel, samt at fiskerne som brukere av havet har et stort ansvar for å ta vare på naturen.

– Norges Fiskarlag jobber bevisst på det området, og jeg vil oppfordre alle til å ta det ansvaret som kreves av oss for å overlevere havet og kysten i den stand neste generasjon har krav på.

Organisasjonssaken

Årsmøtet skal i løpet av de to møtedagene i Trondheim også behandle en sak om organisasjonsprosessen i Norges Fiskarlag.

På dette punktet viste Stig Myhre til at styret i Midt-Norge i utgangspunktet har ønsket en modell med gruppeorganisering av organisasjonen, med vekt på størrelse og redskap.

Når dette ikke ble utfallet av den organisasjonsmessige behandlingen i saken, har det etter en prosess i laget blitt tilrådd å søke sørover i landet for et samarbeid med lagene der. Saken står på dagsorden på ettermiddagen onsdag.

Tar ikke gjenvalg

Stig Myhre informerte også årsmøtet om at han ikke har ønsket gjenvalg. Han viste til at han har hatt tillitsverv i en årrekke og fortsatt vil være en aktiv medlem med hjerte for organisasjonen.

Se også saksliste for årsmøtet her: