midtnorge banner

Aktuelt

21.11.2018 13:50
Innholdsrikt møte
Regionmøter i Midt
Innholdsrikt møte
Drøyt 30 deltagere hørte blant annet Fiskarlaget Midt-Norges leder Sturla Hepsø og daglig leder Marianne Sandstad i Åfjord.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Onsdag er siste mulighet for å få med seg årets regionmøter i Midt-Norge når det inviteres til møte på Frøya. Tilbakemeldingene på årets møterunde er svært positive.

Daglig leder Marianne Sandstad har vært med på regionmøterundene siden 2005, og mener det fortsatt er viktig, nyttig, interessant og et årlig høydepunkt.

Som daglig leder i Fiskarlaget Midt-Norge har hun organisert den årlige tredagersturneen siden hun startet i sin nåværende stilling.

I samarbeid med Bud og Hustad Forsikring og Råfisklaget er dette en arena som – fordelt på de tre møtestedene – besøkes av mellom 30 og 70 fiskere.

Årets møterunde ser slik ut:

  • Kysthotellet på Rørvik mandag 19. november kl. 17.00
  • Fosen Fjordhotell Åfjord tirsdag 20. november kl. 17.00
  • Hotell Frøya Sistranda onsdag 21. november kl. 17.00

Disse organisasjonene deltar:

  • Sjøfartsdirektoratet – Hilde Stange
  • Bud og Hustad Forsikring – Ingve Drågen, Mette Ansnes, Tormod Mahle
  • Norges Råfisklag – Jan Erik Strøm
  • Norges Fiskarlag, Mannskapsseksjonen – Audun Stautland
  • Trøndelag Fylkeskommune – Leif Harald Hanssen
  • Fiskarlaget Midt-Norge – Sturla Hepsø og Marianne Sandstad
  • Fiskeridirektoratet vil også være tilstede på møtene.

Nyttig arena

I Åfjord traff vi tirsdag kveld Stener Andre Hepsø (25), som alltid deltar på de lokale samlingene så fremt han ikke er opptatt i fiske.

– Dette er en viktig møteplass både sosialt og faglig, sier han, og forteller at møtet særlig oppleves som en nyttig dialogarena.

Hepsø overraskes av å høre at Trøndelag er de eneste som har en slik fast, årlig møteform.

– Ja, her får vi anledning til å stille både myndighetene, Fiskarlaget, Råfisklaget og forsikringsselskapet direkte spørsmål og få avklaringer som ellers ikke er like tilgjengelig. Jeg synes det er en flott anledning å få møte de ulike organene så tett som i disse møtene.

– Jeg opplever dette møtet som en unik arena for å ha direktedialog med ulike deler av næringen og få informasjon, oppdatring og nyttige innspill som angår meg selv og andre fiskere, sier han.

 

Kort om innholdet

Råfisklaget: Jan Erik Strøm legger i møtene frem nyttig og interessant statistikk som gir innsikt om lokal leveringshistorikk og verdiskaping. Han understreker betydningen av føringstilskuddet for fiskerne, og oppfordrer til oppmerksomhet om denne viktige ordningen for næringen.

Det ligger også an til ny omsetningsrekord for Råfikslaget. Kan tolv-milliardersgrensen bli passert i 2018?

Sjøfartsdirektoratet: I møtene har Hilde Stange orientert om status, og kommet med konstruktive oppfordringer knyttet til arbeid med og fokus på sikkerhet om bord. Hun understreker også at det er rapporteringsplikt ved ulykker og skader om bord.

Hilde Stange har også fortalt om Sjøfartsdirektoratets holdningskampanje som starter i januar. Fokus i 2019 er «Sjekk sjarken» der tilnærmingen er: Ingen pålegg, bare en prat om sikkerhet og utvlevering av en nyttig sjekkliste.

Vi vil komme tilbake med mer omtale av den kampanjen når Sjøfartsdirektoratet selv er klar med mer info.

Bud og Hustad Forsikring: Sjøtrygdelaget er en aktiv samarbeidspartner og har utviklet et bredt spekter av tilskuddsordninger for dem som gjennomfører skadeforebyggende tiltak. Dette vil vi komme tilbake til i en omtale her på nettsiden neste uke.

Fiskarlaget Midt-Norge: Nyvalgt leder Sturla Hepsø orienterer fra årsmøtet, og informerer også om det videre arbeidet knyttet til organisasjonsarbeidet i Fiskarlaget.

Fylkeskommunen: Trøndelag fylkeskommune arbeider med en bred plan for å bidra til å styrke utvikling og rekruttering til næringen, forteller Leif Harald Hanssen.

Vi kommer neste uke tilbake med omtale av to saker, forskriftsverket som frem til september neste år skal bearbeides, samt arbeidet med overdragelse av fiskerihavner fra Kystverket til fylkene.

Mannskapsseksjonen: Daglig leder Audun Stautland har orientert om status for årets tariff-forhandlinger, og arbeidet som skal gjøres videre for å lande den nye tariffen for de to neste årene.