midtnorge banner

Ansatte

Marianne Sandstad
Marianne Sandstad
Daglig leder
95793995

Marianne Sandstad startet i Fiskarlaget Midt-Norge som kontormedarbeider i halv stilling i 2000. Hun vikarierte for daglig leder fra høsten 2004, og ble ansatt i stillingen i juni 2005.

Utdannet kjemilaborant, og har hatt diverse lederstillinger på laboratorier. Ansvarsområdet i dag er all drift av kontoret for Fiskarlaget Midt-Norge, samt all saksbehandling og tilrettelegging for styret.