NORD 1000X344

Ansatte Fiskarlaget Nord

Rådgiver
48 23 96 56
Hun er fiskerikandidat fra universitetet i Tromsø og startet opp i stillingen 1. august 2018.