NORD 1000X344

Protokoller Årsmøte

Protokoller Årsmøte
2017, innledning: Rammevilkår for kystflåten

Innledningsforedrag i årsmøtesaken Rammevilkår for kystflåten. Innledningen ble holdt av daglig leder Jon-Erik Henriksen.

2017, samledokument årsmøtevedtak

Sentrale vedtak fra Fiskarlaget Nords årsmøte i Tromsø 15. september 2017. 

2017 årsmøteprotokoll, Nord

Årsmøteprotokoll fra Fiskarlaget Nords årsmøte i Tromsø 15. september 2017.

Årsmøteprotokoll 3. juni 2016

Protokoll fra det ekstraordinære årsmøtet i Fiskarlaget Nord 3. juni 2016

2012 Årsmøteprotokoll, Nord

Årsmøteprotokoll Fiskarlaget Nord, 2012

2013 Årsmøteprotokoll, Nord

Årsmøteprotokoll fra Fiskarlaget Nord for 2013

2014 Årsmøteprotokoll, Nord

Årsmøteprotokoll Fiskarlaget Nord 2014