NORD 1000X344

Lokallag

Ringvassøy/ Reinøy Fiskarlag
Kopparelv
9130
Hansnes
77 74 75 26
Kjell Tore Sørensen