NORD 1000X344

Styret Fiskarlaget Nord

Roger Hansen
Roger Hansen
Leder
480 90 440

Valgt til leder for to år på årsmøtet i Tromsø i september 2019.

Roger Hansen bor i Skarsvåg