NORD 1000X344

Styret Fiskarlaget Nord

Kurt Ludvigsen
Kurt Ludvigsen
Nestleder
911 21 460