NORD 1000X344

Styret Fiskarlaget Nord

Daniel Sørensen
Daniel Sørensen
Styremedlem
902 62 320