NORD 1000X344

Styret Fiskarlaget Nord

Lars-Jøran Wickstrøm
Lars-Jøran Wickstrøm
Styremedlem
93 22 21 68