NORD 1000X344

Styret Fiskarlaget Nord

Martin Farstad Ellingsen
Martin Farstad Ellingsen
Styremedlem
90 56 72 02