Aktuelt

07.03.2016 12:10
Minneord om Hallstein Rasmussen
Generalsekretær i 10 år
Minneord om Hallstein Rasmussen
Hallstein Rasmussen var generalsekretær i Norges Fiskarlag i ti år. Her under tildeling av æresmedlemsskap ved daværende leder Einar Hepsø i 1994.
Foto: Faksimile fra Mea nr.6 1994

-Hallstein Rasmussen var en god talsmann for fiskerne og fiskerinæringen hvor fellesskapstanken alltid sto sterkt. Med hans bortgang har fiskerne og fiskerinæringen mistet en dyktig talsmann. Det skriver leder Kjell Ingebrigtsen i minneordet om Hallstein Rasmussen.

Hallstein Rasmussen døde 28. februar 90 år gammel.

Halstein Rasmussen ble født i 1925 på fiskeværet Nordre Bjørnsund i Fræna i Møre og Romsdal. Han var utdannet sosialøkonom.
Halstein arbeidet som generalsekretær i Norges Fiskarlag fra 1958 til1968. Før den tid arbeidet han i Fiskeridirektoratet og en kort tid som fiskerimedarbeider i NRK.

Perioden som generalsekretær i Fiskarlaget var på mange måter ei brytningstid i norsk fiskerinæring. Det var store problemer med hensyn til både pris og omsetning av råstoffet, noe ikke minst fiskerne fikk merke. Da hovedavtalen mellom Staten og Norges Fiskarlag kom på plass forbedret forholdene seg både for industrien og fiskerne. I dette arbeidet var Hallstein en sentral person.

Hallstein var en jovial, sosial og omtenksom person som på folkemunnet ofte ble omtalte som «han Hallstein».
Etter endt fartstid i Fiskarlaget arbeidet han resten av sitt yrkesaktive liv i Fiskeridirektoratet, både som assisterende fiskeridirektør og som fiskeridirektør fra 1978 til 1988.

Selv om han i 1968 sluttet i Fiskarlaget, sørget han for å ha et godt og ryddig forhold til Norges Fiskarlag. Etter at han ble pensjonist var han ofte å se på årsmøter både i faglag og salgslag. Han trivdes i samvær med fiskerne, noe han ikke unnlot å gi utrykk for.

I 1994 ble han innvotert som æresmedlem i Norges Fiskarlag, noe vi vet han satte stor pris på.

Hallstein Rasmussen var en god talsmann for fiskerne og fiskerinæringen hvor fellesskapstanken alltid sto sterkt. Med hans bortgang har fiskerne og fiskerinæringen mistet en dyktig talsmann.

Fiskarlaget lyser fred over Hallstein Rasmussens minne.

 

På vegne av Norges Fiskarlag
Kjell Ingebrigtsen, leder