Aktuelt

03.06.2016 12:30
Avklaringer om makrell
Slik forstår du forskriften
Avklaringer om makrell
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Fiskeridirektoratet har kommet med en ny forskrift for kystgruppens fiske etter makrell. Det er grunnlag for å bidra til å klargjøre hva som ligger i det nye regelverket for kvoteregulering og redskapsfleksibilitet i makrellfisket for garn- og snørefartøy – og samfiske.

Etter at det den nye bestemmelsen i § 16 i makrellforskriften, om fiske etter makrell i garn- og snøregruppen, ble endret onsdag 1. juni har det blitt reist spørsmål fra en rekke medlemmer om forståelsen av ordlyden i forskriften.

-Utformingen av ordlyden er vanskelig tilgjengelig, men innholdet i bestemmelsen skal forstås som følger, sier reguleringsansvarlig i Fiskarlaget Jan Birger Jørgensen:

• Fartøy med snøre- og garnadgang kan velge om de vil fiske makrell med garn, snøre eller not

• Fartøy under 15 meter største lengde kan uansett valg av redskap fiske fastsatt maksimalkvote som samsvarer med kvotetabellen i § 16 i reguleringsforskriften

• Fartøy med største lengde på eller over 15 meter kan fiske maksimalkvoten i § 16 i reguleringsforskriften dersom slikt fartøy velger å fiske makrellkvoten med garn eller snøre (dorg). Før slikt fartøy starter sitt makrellfiske må Fiskeridirektoratet ha mottatt melding fra fartøyet/eieren som sendes på e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. som må ha følgende innhold; Påmeldingen skal inneholde navn på fartøy, registreringsnummer, kontaktinformasjon til fartøyet og informasjon om at fartøyet melder seg på maksimalkvoteregulert garn- og snørefiske etter makrell

• Dersom fartøy med største lengde på eller over 15 meter velger å fiske makrellkvoten med not vil fartøyet bare kunne fiske garantert kvote slik denne framkommer i § 16 i reguleringsforskriften. Slike fartøy trenger ikke å sende særskilt melding til Fiskeridirektoratet

• Valg av redskap i makrellfisket i 2016 har ikke betydning for valg av redskap som skal gjøres i 2017 (senere)

• Ved senere salg (2016) av fartøy, tildeling av adgang til å delta til erstatning for tilsvarende deltakeradgang, eller utskiftning etter deltakerforskriften §§ 44, 46 og 47 (2016), kan redskapsvalget som ble gjort etter fjerde ledd ikke endres for reguleringsåret 2016

Du finner Forskrift om regulering av fiske etter makrell i 2016 ved å klikke deg videre i linken.

 

Samfiske

Det er også samtidig foretatt endringer i samfiskebestemmelsene i fiske etter makrell som åpner opp for at alle fartøy med største lengde under 15 meter kan samfiske i notfiske etter makrell uavhengig av om fartøyet har deltageradgang i lukket notgruppe under 13 meter, har deltakeradgang i lukket notgruppe over 13 meter eller har deltakeradgang i garn- og snøregruppen.

Det kan altså også utøves samfiske på tvers av de tre reguleringsgruppene. Dette framkommer i første, andre og fjerde ledd i § 33h i utøvelsesforskriften