Aktuelt

27.09.2017 13:10
250 i Haugesund
Sjøsikkerhet
250 i Haugesund
Fra åpningen av Sjøsikkerhetskonferansen 2017
Foto: Joakim MArtinsen

250 personer deltar onsdag og torsdag under Sjøfartsdirektoratets årlige Sikkerhetskonferanse. Årets tema er blant annet grønn skipsfart og automatisering og digitalisering.

Sjøsikkerhetskonferansen i Haugesund er en viktig årlig møteplass for rederier, offentlige aktører og maritime kompetansemiljøer i Norge. Det speiler seg i at det er 250 påmeldt fra havnæringene.

Gjennom sjøsikkerhetskonferansen ønsker direktoratet å bidra til bedre sikkerhet gjennom dialog, erfaringsutveksling og læring.

Konferansen holdes på Scandic Maritim i Haugesund.

Fra Fiskarlagssystemet deltar blant annet fagsjef Joakim Martinsen og avdelingsleder Tor Are Vaskinn.

Under konferansen skal blant annet rederiet Nordic Wildfish fra Sunnmøre presentere hvordan de har løst ISM kravet.

Det er også stort fokus på sikkerhetsstyring under årets konferanse. Sikkerhetsstyring i den minste flåten vil også være direktoratets fokusområde i 2018.

Årets temaer er blant annet:

  • Automatisering og digitalisering
  • Grønn skipsfart
  • Sikkerhetsstyring
  • Læring av ulykker
  • Sjøfartsdirektoratets fokusområder

Se årets program her (ekstern link)