Ansatte

Britt Sæle Instebø
Britt Sæle Instebø
Daglig leder
45 47 63 60

Britt Sæle Instebø har jobbet i Norges Fiskarlag siden 1990, og er utdannet bedriftsøkonom. Hun har fra 2004 vært daglig leder i Fiskarlaget Vest (Hordaland og Rogaland), og sekretær i Sør-Norges Notfiskarlag.

Sæle Instebø har ansvar for all drift av kontoret, som blant annet tar seg av saker i forbindelse med reguleringer i fiskeriene, arealproblematikk i strandsone og til havs (kommune-/reguleringsplaner, oppdrett, vindmøller) og utslippsaker. I tillegg håndterer hun høringssaker fra fiskeristyresmaktene mottatt via Norges Fiskarlag.