Styret i medlemslaget

Styreleder
99 57 69 04
Nestleder
95 15 12 05
Styremedlem
41 21 59 18
Styremedlem
97 17 95 92
Styremedlem
95 19 13 83
Styremedlem
99 11 00 98
Styremedlem
90 87 32 92
Styremedlem
99 51 17 61