mrf

Aktuelt

04.12.2017 09:10
Fremtidsrettet tredeling
Fra årsmøtet i M og R
Fremtidsrettet tredeling
Fra årsmøte i Møre og Romsdal Fiskarlag
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Årsmøtet i Møre og Romsdal Fiskarlag mener det er fremtidsrettet og ivaretar medlemmenes interesser på en god måte at Fiskarlaget slås sammen til færre enheter.

Årsmøtet i Kristiansund var tilfreds med at Landsmøtet har gjort en rekke prinsipielle beslutninger som i sum medfører at der er godt grunnlag for å arbeide videre med en ny organisasjonsmodell i Norges Fiskarlag hvor en skal dannet tre likeverdige medlemslag som er Sør-Norges Fiskarlag, Nord-Norges Fiskarlag og Fiskebåt. 

Årsmøtet ba Landsstyret om å arbeide videre slik at det blir en grundig og god behandling frem mot Landsmøtet i 2019.

Årsmøtet er av den oppfatning at en sammenslutning av Fiskerlaget Sør, Fiskarlaget Vest, Sogn og Fjordane Fiskarlag, Møre og Romsdal Fiskarlag og Sør- Norges Notfiskarlag til ett felles «Sør-Norges Fiskarlag» er fremtidsrettet og ivaretar medlemmenes interesser på en god måte.

Styret fortsetter

Leif Egil Grytten ble gjenvalgt som styreleder for et nytt år og for øvrig ble det ikke gjort noen endringer i styret.

Les vedtakene i tre av saken under.