mrf

Aktuelt

13.11.2018 07:55
Fagtema på årsmøtet
Møre og Romsdal torsdag
Fagtema på årsmøtet
Årsmøtet holdes ved Scandic Seilet i Molde
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Møre og Romsdal Fiskarlag holder denne uken sitt 103. årsmøte. Møtested er Scandic Seilet i Molde torsdag 15. november, med blant annet professor Ola Grytten fra NHH som innleder.

Møtestart i Molde er klokken 11.00, med antatt møteavslutning klokken 18.00.

Foruten behandling av ordinære årsmøtesaker vil det i år bli satt fokus på en rekke aktuelle fagtema.

Ett av hovedtemaene vil være om fiskerne skal betale en særskatt for å få høste av fiskeressursene?

Ressursrenteskatt var et sentralt tema i NOU 2016:25 «Et framtidsrettet kvotesystem», som danner grunnlag for den kommende stortingsmeldingen som trolig legges frem nå til jul.

Professor Ola Grytten fra Norges Handelshøyskole er invitert til å komme til årsmøtet for å holde foredrag om innføring av ressursrenteskatt er veien å gå.

Følgende andre fagtema er også på agendaen:

«Fiskernes plass på havet og langs kysten»

  • Innleder: Seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag

«Kompetansebygging i fiskeflåten»

  • Innleder: Ole Andreas Holm, Marint Kompetansesenter

I møtet vil det også bli innledninger fra generalsekretær Otto Gregussen og daglig leder i Møre og Romsdal Fiskarlag Ole Morten Sorthe om fremtidig organisering av Norges Fiskarlag.