mrf

Aktuelt

16.11.2018 08:05
Skryt fra generalen
Årsmøtet i M og R
Skryt fra generalen
Leder Leif Egil Grytten (t.h.) er bekvem med å få ros fra generalsekretær Otto Gregussen
Foto: Jan-Erik Indrestrand

– Årsmøtet i Møre og Romsdal Fiskarlag gjør et godt vedtak som tar organisasjonen et godt skritt videre. Det sier generalsekretær Otto Gregussen om organisasjonsvedtaket til årsmøtet i Molde torsdag ettermiddag.

Norges Fiskarlag har over tid arbeidet med å forenkle og modernisere organisasjonens administrative struktur. Landsmøtet i 2017 vedtok å gå for en tredelt modell, men som i 2018 ble stemt ned i årsmøtene til flere regionale medlemslag.

I Møre og Romsdal har årsmøtet tatt dette til seg og lagt opp til et vedtak som likevel går i samme retning som Landsmøtet peker ut.

– Årsmøtet tydeliggjør ønsket om forenkling og forbedring, og har gjort et vedtak med en klar retning både for lokallag og regional organisering, sier Gregussen. Dette er en konstruktiv og fremtidsrettet tilnærming, sier Otto Gregussen.

Mye allerede gjort

Daglig leder Ole Morten Sorthe påkeker at Møre og Romsdal Fiskarlag allerede har tatt mange grep.

Han henviste til at medlemslaget allerede har gjennomgått en intern prosess, der medlemslagene fra de tre fogderiene Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre i sin tid ble slått sammen til dagens samlede fylkeslag.

Lokallagsstrukturen består nå av 25 lag i de 36 kommunene i fylket. Medlemstallet varierer fra to til 105. Tilrådingen er derfor en redusert struktur og ned mot fem til sju lokallag.

Sorthe fremholdt også at det ofte er krevende å fylle de mange vervene og tillitsfunksjonene med den nåværene strukturen.

Skal ansette

Leder Leif Egil Grytten, som forøvrig ble gjenvalgt i årsmøtet, varslet i sin årsmøtetale at medlemslaget kommer til å utlyse en stilling og dermed doble bemanningen fra en til to.

Møre og Romsdal Fiskarlag oppfatter det slik at Nord-Norges Fiskarlag langt på veg er på plass. Det planlegges også et møte i Samarbeidsrådet Sør før jul for å se om det er mulig å ta saken videre i et samarbeid om en forenklet struktur i Sør-Norge.

– Målsetningen er å bidra til en best mulig totalløsning til beste for våre medlemmer. Det er vårt viktigste oppdrag, sier Grytten.