mrf

Aktuelt

15.11.2018 12:05
– Drømmen er over
Leders tale i Molde
– Drømmen er over
Leif Egil Grytten, leder i Møre og Romsdal Fiskarlag
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Styreleder Leif Egil Grytten snakket om urettferdige spesialordninger lengst i nord og om at drømmen om den åpne allmenning er over da han torsdag åpnet årsmøtet i Møre og Romsdal Fiskarlag i Molde.

– Det er selvsagt gledelig å få åpne et årsmøte når det meste går bra, sa Leif Egil Grytten.
Han mante til å huske på at «det går oppover i tresko og nedover i lakksko.» Vi er nok nå inne på en historisk topp både ressursmessig og prismessig.

Åpen gruppe

– Det bør kanskje ikke overraske noen at reguleringsopplegget for åpen gruppe har sprukket til de grader. Drømmen om den åpne allmenning er over, sa Grytten og henviste til at båtene har blitt mer effektive og at det har vært god tilgjengelighet på fisk de fleste plasser.

Han advarte mot at dette løses ved å ta kvoter fra andre for å løse problemet.

– Dersom et overfiske i en gruppe skal ha som konsekvens at man tar kvoter fra andre grupper vil systemet bryte sammen. Man bør sterkt vurdere om de som er de eldste fiskerne (de på blad A) i åpen gruppe skal ha fulle kvoter samtidig som de hever pensjon.

Om særordninger

Lederen i Møre og Romsdal Fiskarlag viste til at 22 965 tonn torsk er avsatt til ulike spesialordninger, og de fleste av dem favoriserer fiskerne og industrien i Nord-Norge generelt, og Finnmark spesielt.

– Dette er konkurransevridning mellom landets fiskere. Bor du i Finnmark har du bedre rammevilkår enn om du bor i Møre og Romsdal. Har noen gått gjennom og evaluert alle disse spesialordningene for å få svar på om de virker etter hensikten, spurte han årsmøtet.

Hvorfor skal fiskere i Finnmark ha tilgang til større kvoter enn fiskere i andre distrikt? Hvorfor mener flertallet av politikerne at vi som ikke bor i den nordligste landsdelen er mindre verdt for nasjonen?

  • Særordninger ble for øvrig også diskutert under fiskeridebatten i Bodø i går – les mer om den debatten her.
  • Les hele talen til Leif Egil Grytten i det vedlagte dokumentet (under)

 

Årsmøte, med vri

Møre og Romsdal Fiskarlags årsmøte holdes på Seilet i Molde og avsluttes etter planen klokken 18 torsdag.
Leif Egil Grytten sier styret har lagt opp til å prøve en ny vri når det gjelder å avvikle årsmøte,t i og med at det er lagt opp til en fagdel med aktuelle tema i tillegg til vanlige årsmøtesaker.

Eidesen
Professor Ola Grytten fra Norges Handelshøyskole skal holde et foredrag om en eventuell skatt på ressursrenten.
Leif Egil Grytten henviser til at ressursrente fra fiskeriene og en eventuell skattlegging av denne er et sentralt tema i Eidesen-utvalgets innstilling, som danner grunnlaget for den kommende Stortingsmeldingen som er varslet å komme til våren.

Miljø
Vern om et rent og friskt hav, og spesielt plastforurensing av havet har det vært fokus en tid på nå. Seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg fra Norges Fiskarlag skal holde foredrag om forurensing av havet og kystsonen og komme inn på Norges Fiskarlag sin miljøstrategi.
– Dette er spesielt viktig for oss som skal høste mat fra havet til en stadig mer kravstor og sulten befolkning, sa Grytten.

Rekruttering
Marint Kompetansesenter er invitert til årsmøtet for å gi status og se fremover om opplæring og kompetansebygging.

– Fiskerinæringen er en kunnskapsbasert næring og har en stor framtid i et høyteknologisk land som Norge. Vi treng de beste folkene til å drifte og bemanne fiskefartøya – store som små, understreket Leif Egil Grytten.