mrf

Aktuelt

15.11.2018 15:05
Anbefaler ikke ressursrenteskatt
Professor Ola Grytten (NHH)
Anbefaler ikke ressursrenteskatt
Ola Grytten møtte et lyttende og engasjert årsmøte i Molde
Foto: Jan-Erik Indrestrand

– Det er ikke grunnlag for å innføre en egen skatt, såkalt ressursrenteskatt, i fiskeriene. Det sier professor Ola H. Grytten fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen.

Professoren var invitert til årsmøtet i Møre og Romsdal Fiskarlag for å gi sitt perspektiv på den dagsaktuelle saken.

«Er innføring av grunnrenteskatt i fiskeriene veien å gå?» var temaet han søkte å besvare.

Frem mot sin egen konklusjon tok han årsmøtet i Molde, og de to stortingsrepresentantene fra KrF og Arbeiderpartiet som også var i salen, med på en reise i historikk, definisjoner og næringens egenart målt opp mot annen næring i samfunnet.

Grytten var tydelig på at det allerede er ressursrente i fiskeriene. Spørsmålet er om det i tillegg skal vurderes å innføre en skatt på overskudd ut over det normale, såkalt ressursrenteskatt.

Historien

David Ricardo (1772–1823) snakket allerede for 200 år siden om grunnrente, og da sa at dette er «avkastning man kan få av å eie eller disponere jord eller andre naturherligheter.»

På samme måte viste Grytten til at vi i vår tid naturlig vil omtale dette som eventuell skatt på eksklusiv bruksrett i allmenning, og at ressursrenten er den avkastningen som ikke kommer fra driften selv, men i høsting av verdien av ressursene.

Ikke ulogisk

Økonomiprofessoren sier det ikke er ulogisk å kunne argumentene for at det i fiskeri bør være ressursrente, siden det er fellesskapets ressurs fiskeren får tilgang til. Han sammenlignet med at oppdretterne selv har skapt sin ressurs, men får anledning til å drive sin virksomhet på fellesskapets grunn, og på den måten har hatt svært stor avkastning over lang tid.

Likevel, påpekte han, er det slik at både økonomisk teori og praksis tilsier at fiskeriene normalt sett ikke bør ha ressursrenteskatt. Dette begrunnet han med at overskuddet i fiskeriene jevnt over er det samme som innen annen næringsvirksomhet.

Det svinger i fiskeri

Økonomiske beregninger viser at det for eksempel i 2016 kunne vært tatt ut ressursrenteskatt fordi det var et svært godt år.

Han understreket likevel at en nedside ved den typen beskatning er at det gir mindre anledning til å legge opp kapital i gode år for å ta høyde for de naturlige svingningene i en naturbasert næring som fiskeri.

Skatt skaper nedside

Både i Fiskarlaget og politisk er det et ønske om å opprettholde en differensiert flåte. Ola H. Grytten påpekte at økonomisk teori tilsier at det er mulig å øke fortjenesten i fiskeri, men han er ikke så sikker på hvor ønsket eller lurt det er.

Fiskeriøkonomer har nemlig beregnet at vi har dobbelt så mange båter som vi trenger i Norge og minst 50 prosent for mange fiskere til å være mest mulig effektiv og lønnsom.

I Norge har vi om lag 6 000 fiskefartøy og om lag 11 000 fiskere, som ifølge beregninger fra SINTEF tilsvarer om lag 9 000 årsverk.