mrf

Protokoller Årsmøte

Protokoller Årsmøte
2018, vedtak sak 8 - organisasjon

Årsmøtevedtak i sak 8, 2018 i årsmøtet i Møre og Romsdal Fiskarlag.

Møtet holdt ved Scandic Seilet hotell i Molde 15. november 2018.

2018: Leders tale til årsmøtet

Leder Leif Egil Gryttens tale under åpningen av det 103. årsmøtet i Møre og Romsdal Fisakrlag.

Møtet ble holdt ved Scandic Seilet hotel i Molde 15. november 2018

2017, vedtak MR: Sak 5

Vedtak i årsmøtesak 5, 2017: SAK 5 KONKURRERENDE BRUK AV VIKTIGE OG SÅRBARE OMRÅDER

2017, vedtak MR: Sak 6

Vedtak i årsmøtesak 6, 2017: SAK 6 MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR NORSK SJØMAT

2017, vedtak MR: Sak 7

Vedtak i årsmøtesak 7, 2017: SAK 7 ORGANISASJONSPROSESS I NORGES FISKARLAG

Årsmøtet 2017: Saksliste

Saksliste/kjøreplan for årsmøtet 2017, 29.-30. november ved Thon Hotell i Kristiansund

Årsmelding 2016-2017

Årsmelding for Møre og Romsdal Fiskarlag 2016-2017.

MR Årsmøteprotokoll 2016

Årsmøteprotokoll fra Møre og Romsdal Fiskarlag 2016. Møtet ble holdt i Molde 28. oktober