mrf

Styret i medlemslaget

Ivar Gustad
Ivar Gustad
Styremedlem
905 40 447

Ivar Gustad (f.1970) er medeier i "Liaholm" (M0011AV) og har vore medlem i Fiskarlaget siden 1994.

I tillegg til at han også i en tidligere periode har vore styremedlem i Møre og Romsdal Fiskarlag, er han styremedlem i Nordmøre Fiskebåt AS, Øyane Barnehage AS og Idar Gustad Holdning AS, og han er nestformann i Henda Småbåtlag.