nordland

Pressemelding

Pressemelding
Uttalelse om turistfiske

Uttalelse fra Nordland Fylkes Fiskarlag om turistfiske og regjeringens forslag til reguleringer av dette fisket.