nordland

Styret i medlemslaget

Ove Jonny Måsøy
Ove Jonny Måsøy
Styremedlem
90666949

Ove Jonny Måsøy er fra Brønnøy og ble gjenvalgt for to år på årsmøtet i september 2015.