nordland

Styret i medlemslaget

Tommy Dammen
Tommy Dammen
Styremedlem
99 15 30 44

Tommy Dammen er fra Bodø og ble gjenvalgt for to år på årsmøtet i september 2019.