Aktuelt

01.03.2019 08:25
Verdens beste jobb
Og nei til ny skatt
Verdens beste jobb
En flott soloppgang er noe av det som gjør hveragen på havet god, skriver Jarl Magne Silden
Foto: Jarl Magne Silden

– Jeg er både privilegert og stolt over å arbeide i fiskerinæringen, og synes selv jeg har verdens beste jobb, skriver lederen i Sogn og Fjordane Fiskarlag Jarl Magne Silden i denne kronikken. Han er også tydelig på at grunnrenteskatt vil slå negativt ut for næringen.

Verdens beste jobb

Jeg er sammen med 15 andre kolleger isolert i fire til sju uker hver gang jeg er på jobb. Vi får ikke gå i land og arbeidet må gjøres, selv i skikkelig drittvær. Alt glemmes imidlertid fort om det bare blir én flott soloppgang. Eller når fisket er godt.

Jeg er både privilegert og stolt over å arbeide i fiskerinæringen, og synes selv jeg har verdens beste jobb. En jobb som for oss og familien er en livsstil.

Selskapet vårt, Veststeinen AS, sysselsetter 30 personer. Båten er i fiske 340-350 døgn i året. Halvparten av tiden er vi Barentshavet, der vi tar torsk og hyse med line. Resten av året er vi på kysten eller i EU-sonen.

Når jeg er på land bruker jeg mesteparten av min fritur til planlegging og administrasjon. Nå om dagen går det i regnskapsavslutning. Jeg er stolt av å melde at vi i 2018 passerte en omsetning på 70 millioner kroner. Mer enn 25 millioner går med til varer og tjenester vi kjøper lokalt, både her i Måløy og steder som Tromsø og Båtsfjord når vi er på fiske i nordområdene.

I følge DnBs ringvirkningskalkulator (med tall fra 2017) så finansierer vi med skatter, avgifter, tjenestekjøp og våre ansattes bidrag: Ett kommunalt krisesenter, fem årsverk i politiet, fire hjertetransplantasjoner og tre lærerårsverk. Det er flotte tall å ta inn over seg og det hjelper meg å forstå hvilken verdiskaping og samfunnsnyttig virksomhet jeg er en del av.

(Teksten fortsetter under illustrasjonen)

Ill: DnBs ringvirkningskalkulator gir følgende oppsett når tallene for Veststeinen AS legges inn

Som leder i Sogn og Fjordane Fiskarlag møter jeg jevnlig skoleelever i rekrutteringsøyemed. I møte med elevene forteller jeg om livet som fisker og utfordrer dem om å komme opp med eksempler på lokale bedrifter som ikke er avhengig av- eller tjenesteyter til sjømatnæringene. Det blir som regel en øyeåpner for ungdommene når de forstår hvor tett Måløysamfunnet, til liks med svært mange andre lokalsamfunn langs kysten, er forankret til havet.

Politisk er det enighet om at mye av vår fremtidige verdiskaping skal hentes i, av eller på havet. Det er også vår ambisjon å bidra til dette. Båten vår «Veststeinen» er drøyt 46 meter lang og bygget i 1998. Det har skjedd mye siden den var ny, både teknisk og miljømessig. Vi skulle derfor gjerne hatt et nybygg for å skape en enda tryggere, sikrere og mer fremtidstilpasset arbeidsplass. Også med tilpasninger knyttet til krav, forventninger og standard som dagens ungdom etterspør. Skal vi kunne gjøre det, må rammevilkår, kvotesystem og avgiftsstrukturer være både forutsigbare og avklarte. Vi frykter fra Fiskarlagets side konsekvensene av den diskusjonen som nå pågår om å innføre en ekstra skattlegging, såkalt ressursrente. Det er verdiene vi skaper på havet og som kystsamfunnene våre nyter godt av i form av tjenesteyting og aktivitet som sikrer vekst og bosetning. Det må da være ressursrente godt nok?

Min bønn til våre folkevalgte er at de ser dette og Ikke tapper næringen for kapital med en ny skattlegging som vil gjøre det enda vanskeligere å fornye flåten. Jeg håper vi kan forbedre dagens ordninger slik at vi kan fortsette å bygge videre på det gode grunnlaget som er lagt. Det sier jeg også i en erkjennelse av at det svinger fort i vår næring. Handelsvilkår endres, det samme gjør rente- og valutasituasjonen – for ikke å snakke om lukking av enkeltmarkeder og åpning av andre. Og for ikke å glemme situasjonen i havet. Kvotene går opp og ned, og inntektene følger den kurven.  

(Teksten fortsetter under bildet)

Bildetekst: Jarl Magne Silden er leder i Sogn og Fjordane Fiskarlag og uttrykker i denne teksten stolthet over yrket og næringen og gir tydelige råd for den videre utviklingen.

Vi er 11 000 fiskere i Norge som hver eneste dag aksepterer og lever med dette spekteret av risiko i et av landets mest hardbarkede yrker. Mange dager er det beintøft, både med arbeid, vær og hjemlengsel. Og så har vi kremdagene, med storslåtte naturopplevelser og masse liv i havet. Det er da vi vet at vi har verdens beste jobb!