Ansatte

Daglig leder
46 54 53 02
Henriette tiltrådte som daglig leder 1. juni 2018. Skaar har bakgrunn som jurist og er fra Bergen.