Aktuelt

13.04.2016 10:10
Interesserte elever i Måløy
Besøkte to skoler
Interesserte elever i Måløy
Jarl Magne Silden (t.v.), Kjell Ingebrigtsen, Arild Aarvik og Oddmund Kvalheim deltok i skolebesøket sammen med fotograf Audun Stautland.
Foto: Audun Stautland

En bredt sammensatt delegasjon fra Fiskarlaget møtte tirsdag nær 200 skoleelever i Måløy. –Elevene imponerer meg, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

–Det er artig og inspirerende å oppleve hvor god kunnskap mange har om næringen og hvor interessert elevene er, sier Ingebrigtsen.

 

Bred kompetanse

I alt fem personer fra ulike nivå og med ulike funksjoner i organisasjonen deltok i skolebesøkene i Måløy. Hovedtanken med besøk til de fiskerifaglige skolesentrene er å gi et bilde av organisasjonen og næringen for elever som alt er i gang med maritim utdanningsveg eller kan tenke seg en fremtid i næringen.

-De fire på bildet, sammen med fotograf Audun Stautland har opptil flere hatter hver og på den måten fikk vi gitt elevene en bred introduksjon til Fiskarlaget, sier Kjell Ingebrigtsen.

Jarl Magne Silden er leder i Sogn og Fjordane Fiskarlag og fortalte også om sitt tillitsverv knyttet til Fiskarlagets tariffarbeid gjennom Båteierseksjonen. Audun Stautland ga et foredrag om tarifforganiseringen i Fiskarlaget ut fra sitt ståsted som daglig leder for Mannskapsseksjonen.

Kjell Ingebrigtsen ga en innføring i Fiskarlagets organisering og presenterte sin bakgrunn som fisker og nå også som Fiskarlagets øverste leder, mens Arild Aarvik dro linjene fra sin posisjon som første nestleder i organisasjonen og til sin rolle i nærmiljøet som reder og eier av fiskefartøy.

Fiskarlagets administrative organisering ble også eksemplifisert ved at avdelingsleder Oddmund Kvalheim fra Fiskarlagets kontor i Måløy deltok i skolebesøket.

 

Mer enn 150 deltagere

Under besøket i Måløy møtte Fiskarlaget om lag 70 av elevene ved Vågsøy ungdomsskule og drøyt 100 av elevene ved Fagskulen i Måløy.

På bildet er det elevene fra Fiske/fangst/maskin/navigasjon som deltar.

-Det er både artig, interessant og utfordrende å møte elevene. De er i den andre enden av yrkeslivet i forhold til oss som deltok og det er flott å kunne presentere hvor mange muligheter vi har å tilby i næringen, sier Kjell Ingebrigtsen.

 

Mange spørsmål

Han forteller at det i møtene ble stilt mange både generelle spørsmål om jobbmuligheter i næringen, og også fagspesifikke spørsmål om alt fra sertifikater til fartstid og kadettordninger.

-Jeg håper elevene opplevde at vi speilet mulighetene i næringen for dem og at vi ser mange av dem igjen også i det arbeidet som vi hele tiden trenger å utvikle i vår egen organisasjon, sier Ingebrigtsen.

 

Rekruttering

Han er også rask med å skyte inn en honnør til det arbeidet som gjennom mange år er gjort innenfor tillitsmannsrekruttering i Sogn og Fjordane.

-Medlemslaget har bidratt til å skolere og utvikle mange dyktige tillitsmenn og dette er med på å gi oss en stor og god ressurs i det arbeidet vi gjør for både medlemmer og i tilknytning til denne typen rekruttering som vi var med på i Måløy, poengterer lederen i Fiskarlaget.