Articles in Category: 2013

17.04.13 Kompetanse i søkelyset

Sett Sjøbeins årlige konferanse

Kompetanse i søkelyset

Onsdag åpner Sett Sjøbeins årlige konferanse på Rica Hell i Stjørdal. På dagsorden står marin rekruttering og kompetanse. Redere og mannskap er spesielt oppfordret om å delta under årets to-dagersarrangement.

16.04.13 NIFES-utlysning

Forskningskvote blåkveite

Forskningskvote blåkveite

I forbindelse med prosjektet "Overvåking av miljøgifter i blåkveite" utlyses kvotedelen blant norske line- og garnfartøyer.I tråd med tidligere praksis vil 50 prosent av salgsinntektene tilfalle den aktuelle båten.

 

" target="_blank">

16.04.13 Rensefisksamling i mai

Rica Hell, 22.-23.mai

Rensefisksamling i mai

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) inviterer til rensefisksamling 22.-23. mai på Rica Hell i Stjørdal. Målet er å nå ut til alle leppefisk-fiskere, slik at de kan få anledning til å delta på dette møtet, sier Unni Austefjord ved Norsk Sjømatsenter, som er medarrangør for samlingen.

15.04.13 -Viktige høringsinnspill

Lovhøring i Næringskomiteen

-Viktige høringsinnspill

Næringskomiteen i Stortinget holder mandag høring i to svært viktige saker for sjømatnæringen. Både regjeringens forslag til ny salgslagslov og sjømatmeldingen skal til komitebehandling. Både Fiskarlaget og salgslagene er representert under høringen som starter klokken 10 mandag formiddag.

15.04.13 Styrket beredskap i nord

Ny rapport

Styrket beredskap i nord

Økt petroleumsvirksomhet i nordområdene vil bedre beredskapen i regionen samt styrke kapasiteten innenfor søk og redning. Det konkluderer SAFETEC med i en rapport utarbeidet på oppdrag fra «Ett hav».

12.04.13 Kysten får milliarder

Nasjonal transportplan

Kysten får milliarder

Regjeringen legger opp til å bruke nær 20 milliarder kroner i årene frem til 2023 til opprusting av farleder og havner og andre tiltak langs kysten. Kystens bit av Nasjonal transportplan (NTP) er likevel marginal. Totalrammen i NTP-perioden er på 508 milliarder kroner.

12.04.13 Lofotfishing i gang

Fredag til søndag

Lofotfishing i gang

-Nå er årets messe i gang og vi ser frem til å møte både medlemmer og fiskere som ennå ikke er medlemmer, sier seniorrådgiver Joakim Martinsen. Han er sammen med en rekke kolleger fra ulike deler av Fiskarlagssystemet deltager på Fiskarlagets fellesstand under Lofotfishing i Kabelvåg. Messen er åpen til søndag.

12.04.13 Jurister hos Kystvakta

Foredrag for inpektørene

Jurister hos Kystvakta

To av de tre juristene i Fiskarlagsystemet deltok denne uken på Kystvaktas årlige kurs for fiskeriinspektører. Fiskarlaget har i en årrekke bidratt med foredrag fra advokat Ståle Hellesø som en del av kursopplegget for Kystvakta. I år deltok også Fiskebåts nyansatte jurist Sturla Roald.

12.04.13 Premieredag for "Dypet"

Islandsk storfilm om forlis

Premieredag for

Den islandske filmen "Dypet" har fredag 12. april norsk kinopremiere. Filmen handler om fiskeren Gudlaugur Fridthórsson fra Vest­manna­­øyene som overlevde et dramatisk forlis og berget livet etter nesten ni timer i isvann og på land før han fikk hjelp.

11.04.13 Refordeling drøyer

Svarer i uke 16

Refordeling drøyer

Fiskeridirektoratet kommer ikke til å ta stilling til Fiskarlagets krav om refordeling før neste uke. I en melding torsdag ettermiddag heter det at: Beslutningen om en eventuell refordeling i kystgruppens fiske etter torsk nord for 62°N vil bli fattet først i neste uke.

11.04.13 Havfisk nytt Akernavn

Aker Seafoods historie

Havfisk nytt Akernavn

Generalforsamlingen i Aker Seafoods har som ventet vedtatt at selskapet skal skifte navn til Havfisk ASA. Vedtaket ble gjort under møtet som holdes i Ålesund. Frank O. Reite er gjenvalgt som styreleder.

11.04.13 Mulighetenes næring

Gjesteskribent i Maritimt Magasin

Mulighetenes næring

-Fiskerinæringa er mulighetenes næring, skriver leder i Fiskarlaget Reidar Nilsen i dette innlegget som publiseres i Maritimt Magasin. Nilsen er en av seks gjesteskribenter i magasinet i 2013. Reidar Nilsen ser en fare ved petroleumsøkonomien og trekker her blant annet frem rekrutteringsutfordringene for fiskeriene og trenden med at fiskefartøy i økende grad bygges i utlandet.

10.04.13 -Refordel på sei

Vil øke maksimalkvotene

-Refordel på sei

Norges Fiskarlag har mottatt flere henvendelser om endring i regulering av fisket etter sei med trål i Nordsjøen. I et brev til Fiskeridirektoratet tilrås det økte maksimalkvoter og økte kvotefaktorer for de respektive fartøytypene som fiske3r i Nordsjøen.

10.04.13 Spennende senteråpning i Ibestad

Stor interesse for «nye marine grunnkart»

Spennende senteråpning i Ibestad

Spesialtilpasset visning av nye havbunnskart er selve rosinen i pølsa ved det nye havbrukssenteret, som mandag ble åpnet i Troms. Ved hjelp av tredimensjonale kart, «touch screen» og film kan man på senteret studere havbunnstopografi, marine biotoper og strømforhold. Det nye senteret ble åpnet av Erna Solberg, og den kinesiske ambassadøren i Norge var en av gjestene.


 

10.04.13 -Må ha refordeling

Mye torsk igjen

-Må ha refordeling

Norges Fiskarlag krever at Fiskeridirektoratet gjør en refordeling av  torsk i både åpen og lukket gruppe. Kravet kommer som følge av stort gjenstående kvantum torsk i det kystnære fisket nord for Stad. Fiskarlaget ber om økning av maksimalkvotene på 15 prosent.