Articles in Category: 2013

26.03.13 Da damene dro

Nytt medlemsblad

Da damene dro

De har i mange år ønsket å få se hvordan det er å være på sjøen og hva som kreves for å gjøre jobben der ute på havet. I mars fikk Karin Romundstad og Sidsel Vinje fra Fiskarlagets hovedkontor oppfylt ønsket. Saken kan du lese i vårt medlemsblad Mea som nå er ute med årets andre nummer. Se smakebit her og klikk deg videre til Mea.

26.03.13 Hedret ansatte

Betydelig fartstid

Hedret ansatte

Norges Fiskarlag markerte nylig at fire ansatte har henholdsvis 25 og 30 års farsttid i organisasjonen. Generalsekretær Jan Skjærvø mener det sier noe om trivsel at arbeidsstokken er stabil over tid.

26.03.13 Kompetanse i fokus

Meld deg på sjøbeinkonferansen

Kompetanse i fokus

Sett Sjøbein holder sin årlige konferansen 17. og 18. april på Rica Hell i Stjørdal. På dagsorden står marin rekruttering og kompetanse. Redere og mannskap oppfordres til å engasjere seg og melde seg på innen 3. april.

25.03.13 Ferskfiskordning fra 8. april

Kvotetillegg for fersklevering

Ferskfiskordning fra 8. april

Fiskeridirektoratet melder at ferskfiskordningen for fiske av torsk nord for 62° N starter fra mandag 8. april. Ordningen innebærer at fartøy som lander all fangst fersk får et kvotetillegg på torsk.

25.03.13 Torsk og fjordlinjer

FKD-brev om skreifiske

Torsk og fjordlinjer

Norges Fiskarlag har bedt Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) om at fartøy over 21 meter skal få lov til å fiske torsk inn til fjordlinjene også etter 10. april. Bakgrunnen er fortsatt mye skrei i områdene.

22.03.13 -Modernisert lov

Erstatter Råfiskloven fra 1951

-Modernisert lov

-Det ser ut som lovforslaget klarer å ta opp i seg en god modernisering og tilnærming til hvordan omsetning og organisering av salgslagenes virksomhet bør være. Dette sier Reidar Nilsen i Norges Fiskarlag i en kommentar til at regjeringa fredag la frem forslag til ny fiskesalgslagslov som skal erstatte Råfiskloven fra 1951.  

 

22.03.13 Berfjord inn i utvalg

Sjømatmeldingen

Berfjord inn i utvalg

Regjeringa oppnevnte fredag et utvalg som skal gå gjennom rammevilkårene for sjømatnæringa. Første nestleder Jonny Berfjord i Norges Fiskarlag er ett av utvalgsmeldemmene.

22.03.13 Sjømatmeldingen lagt frem

I statsråd fredag

Sjømatmeldingen lagt frem

Regjeringen la i starsråd fredag frem stortingsmeldingen "Verdens fremste sjømatnasjon". I stortingsmeldingen lanserer regjeringa sine forslag til langsiktig politikk for sjømatnæringa. -Investering i kunnskap går som en rød tråd gjennom hele meldingen, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. 

21.03.13 Milliard til Stad-tunnel

Tidligst byggestart i 2018

Milliard til Stad-tunnel

Regjeringen vil bevilge en milliard kroner til Stad Skipstunnell i Nasjonal transportplan (NTP). Statsminister Jens Stoltenberg sa torsdag at tunnelprosjektet, som har vært drøftet og utredet siden 80-tallet, er et viktig prosjekt som bidrar til sikkerhet og framkommelighet og det er en stor satsing på kysten.

21.03.13 Signerte ny Russland-avtale

Viderefører fiskerisamarbeid

Signerte ny Russland-avtale

Norges Fiskarlag viderefører samarbeidet med russiske fiskeriorganisasjoner. Samarbeidsavtalen ble formelt undertegnet av Reidar Nilsen og representanter for russiske organisasjoner under fiskerimessen i Murmansk.

21.03.13 Sjømat er trendy

Unge spier mer fisk

Sjømat er trendy

Vi spiser mer sjømat og i fjor spiste vi sju prosent mer sjømat sammenlignet med året før. Veksten blant unge mellom 16 og 29 år er enda større. Denne gruppen spiste 11 prosent mer fisk og annen sjømat. Det viser rapporten «Norsk konsum av sjømat 2012», som i torsdag blir lagt fram av Norges sjømatråd.

21.03.13 Lekket fra Sjømatmeldingen

Berg-Hansen i foredrag

Lekket fra Sjømatmeldingen

-Kunnskap, lønnsomhet og bærekraft. Dette er hovedstikkordene i Sjømatmeldingen som regjeringen legger frem i morgen. I et foredrag for FHLs årsmøte i Ålesund torsdag ble noen av momentene fra meldingen presentert og blant annet økes kvotetaket mellom 11 og 15 meter. Også statsministeren holdt foredrag under FHL-møtet.

21.03.13 Ny Volstadrunde i august

Fire dager i Høyesterett

Ny Volstadrunde i august

Høyesterett har satt av fire dager til behandlingen av Volstadsaken i august. Saken om evigvarende kvoter var oppe til behandling i Høyesterett sist uke, og før dom ble avsagt ble det avgjort at saken skal føres for Høyesterett i plenum

20.03.13 Fraråder økt minstemål

Fiskeridirektoratet om seiminstemål

Fraråder økt minstemål

-Fiskeridirektoratet mener at minstemålet for notfanget sei ikke bør heves. Å øke minstemålet vil ha begrenset gevinst for bestanden av sei og betydelige negative konsekvenser for næring og kystsamfunn. Det skriver direktoratet i sitt høringssvar i saken.

19.03.13 Polhavet i fokus

Havforskningsrapporten 2013

Polhavet i fokus

Havforskningsrapporten 2013 presenterer resultater fra de første marine verneområdene på Sørlandet, betydningen av klimaendringer og økt etterspørsel etter naturressurser i Polhavet, og effekter av rømt oppdrettslaks på villfisk.