Drøftet vanskelig mottakssituasjon

Møte i Tromsø 26.04.13

Drøftet vanskelig mottakssituasjon

-Det er grunn for nøktern optimisme med tanke på markedssituasjonen på ferskfisksiden. Dette sier generalsekretær Jan Skjærvø i Fiskarlaget som torsdag kveld deltok i et bredt sammensatt møte om markeds- og mottakssiden i torskesektoren.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen kalte torsdag organisasjoner og næringsaktører inn til møte i Tromsø for å drøfte markedssituasjonen for torsk.
I møtet ble det drøftet ulike mulige tiltak for å lette mottakssituasjonen, men det ble ikke trukket noen konklusjoner, forteller Skjærvø.

Også spørsmålet om refordeling av kvoter ble drøftet i møtet. Til nå har FKD ikke villet åpne for refordeling av torskekvoten.

På fisker- og markedssiden frykters det for at det vil bli for store kvantum som blir stående igjen resten av året til at det er mulig å få tatt de kvotene som er satt av.
Før møtet sa fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen at hun har noen innspill hun håper kan bidra til å løse markedssituasjonen for torsk.

–Markedssituasjonen er frustrerende. Jeg har noen tanker som jeg ønsker å lufte for næringen og jeg har tatt noen telefoner. Flere burde satset på hjemmemarkedet for å få ut torsken, sa fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen til FiskeribladetFiskaren før møtet torsdag kveld.

Jan Skjærvø sier ministeren, på samme måten som både fiskersiden og mottakene, er fokusert på kvalitet.
-Berg-Hansen sa at hun mener det er ekstra viktig med kvalitetsfokus når mye fisk skal ut i markedene og at saken er av en slik karakter at regjeringen ønsker å være tett på for å bidra til å finne løsninger for norsk sjømatnæring, avslutter generalsekretæren i Fiskarlaget.