-Energisk sjøbeinkonferanse

Les presentasjoner 23.04.13

-Energisk sjøbeinkonferanse

-Det var en innholdsrik og energisk Sett Sjøbein-konferanse, proklamerer de ansatte i prosjektet. Nå er presentasjoner og foredrag fra arrangementet lagt tilgjengelig på internett. Sett Sjøbein har fått svært positive tilbakemeldinger fra de drøyt 80 deltagerne.

  • -Energisk!
  • -En av de bedre konferansene jeg har vært på
  • -Inspirerende innlegg fra dyktige og engasjerte folk!

Dette er bare noen av tilbakemeldingene som ble gitt fra deltagerne etter den årlige konferansen sist uke.

Sett Sjøbein er svært fornøyd med stor bredde i deltagermassen, med opplæringskontor, fylkeskommuner, næringsorganisasjoner, videregående skoler, høyere utdanning, næringsaktører fra fiskeindustrien, oppdrett og fiskeflåten, fiskeridepartementet og andre representert, melder prosjektmedarbeiderne på eget nettsted.

-Det var stort engasjement og gode diskusjoner både underveis i programmet, mellom øktene og ut i de sene nattetimer, heter det i oppsummeringen.

Se oversikt over arrangementet og presentasjoner fra de ulike foredragsholderne på Sett Sjøbeins hjemmeside.