Nulltoleranse mot ulovligheter

FHL og Fiskarlaget 18.04.13

Nulltoleranse mot ulovlighter

 -Sjømatregelverket for omsetning av fisk skal følges, både Norges Fiskarlag og FHL tar sterk avstand fra eventuelle ulovligheter, sier ledelsen i sjømatorganisasjonene etter et møte med fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

 

Bakgrunnen for møtet mellom sjømatorganisasjonene og ministeren har var årets torskefisksesong. Den siste tiden har det vært flere rykter om ulovligheter, selv om det ikke har vært registrert noen økning av lovbrudd.

 

Verken kontrollmyndighetene eller salgslagene har notert flere lovbrudd i forbindelse med årets sesong, sier generalsekretær i Norges Fiskarlag, Jan Skjærvø og direktør industri i Fiskeri- og havbruknæringens landsforening, Geir Ove Ystmark.

 

De deltok onsdag i et møte med fiskeri- og kystministerLisbeth Berg-Hansen der en drøftet gjennomføringen av torskefiskeriet. Svake markeder og høyt kvantum har skapte stor usikkerhet både med henhold til avvikling av fiske og priser, noe som igjen har gitt grobunn for mye rykter om omgåelser av regelverk.

 

Fiskeridirektorat og Norges Råfisklag har økt kontrollene den siste tiden, uten å ha avdekket større uregelmessigheter.

 

-Selv om det ikke har vært funnet flere lovbrudd ønsker vi å utrykke et klart standpunkt. Regelverket for omsetning av fiskskal følges. Vi som organisasjoner tar klart avstand fra ulovligheter, sier Skjærvø og Ystmark.

 

 

For mer informasjon kontakt:

Jan Skjærvø, generalsekretær Norges Fiskarlag, 92 44 80 19

Geir Ove Ystmark, direktør industri FHL, 48 12 71 55