OD stopper seismikk

Etter påtrykk fra Fiskarlaget 23.04.13

OD stopper seismikk

Oljedirektoratet (OD) har gitt seismikkselskapet TGS beskjed om øyeblikkelig å avslutte undersøkelsene innenfor de områdene i Barentshavet Sør som er frarådd på grunn av gyting. Norges Fiskarlag krevde sist uke at TGS måtte stanse undersøkelsen i det kystnære området.

-Jeg gir Oljedirektoratet pluss i margen for å ha grepet inn og nå stanser deler av de seismiske undersøkelsene i Barentshavet, sier leder Reidar Nilsen i Norges Fiskarlag.

Det var mandag ettermiddag at Oljedirektoratet (OD) ga seismikkselskapet TGS muntlig beskjed om å avslutte undersøkelsene innenfor de områdene i Barentshavet Sør som er frarådd på grunn av gyting.

I en pressemelding sier OD at det mandag klokken 13 ble bekreftet fra TGS at de hadde fulgt opp anmodningen og stanset sin aktivitet.

Od skriver videre at: "Undersøkelser etter petroleum som gjennomføres etter en undersøkelsestillatelse eller en utvinningstillatelse meldes til Oljedirektoratet (OD), Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet (HI) og Forsvaret. Tilbakemelding til rettighetshaver på den enkelte undersøkelsesaktivitet som er innmeldt gis fra OD, basert på rådgivende uttalelser fra de øvrige meldingsmottakerne.

I ODs tilbakemelding til TGS av 20.2.2013 på melding om undersøkelse FP13, anbefalte OD at rettighetshaver følger de råd som HI har gitt og hvor det frarådes seismisk datainnsamling for gitte områder i gyteperiodene for henholdsvis torsk og lodde. I tilbakemeldingen ble det presisert at OD ønsket snarlig tilbakemelding dersom frarådingen ikke ble fulgt."

-Norges Fiskarlag tok umiddelbart fatt i seismikksaken da vi ble gjort kjent med at TGS opererte langt sør og inn mot kysten i det aktuelle området, sier saksansvarlig Elling Lorentsen.

Sist tirsdag sendte Fiskarlaget brev om saken til alle relevante instanser (se brev nederst i denne saken).

OD opplyser at undersøkelsen FP13 i Barentshavet Sør begynte 9.mars. Mandag 22. april ble OD kjent med at undersøkelsen likevel har foregått i enkelte av de områdene som er frarådd på grunn av loddegyting.

Havforskningsinstituttet (HI) bekrefter at HI per dags dato står fast på sin opprinnelige fraråding.

-OD vil følge opp saken ved å utferdige et stansingsvedtak for den del av undersøkelsen som er planlagt i områder som er frarådd av HI, heter det i pressemeldingen fra direktoratet.

Les Norges Fiskarlags brev i saken:{phocadownload view=file|id=211|target=s}