-Positiv til leiefartøyhøring

Svar fra Fiskarlaget 23.04.13

-Positiv til leiefartøyhøring

Norges Fisakrlag stiller seg positiv til høringen fra Fiskeri- og kystdepartementet om bruk av leiefartøy ved kontrahering av nye fiskefartøy. Det er arbeidsutvalget i Fiskarlaget som har behandlet saken.

I høringssvaret, som ble behandlet i et Arbeidsutvalgsmøte, er Fiskarlaget gjennomgående positiv til FKDs høringsinnspill.

Les brevet her

{phocadownload view=file|id=212|target=s}