23.03.2018 07:55
Tar miljøansvar
Synlig engasjement
Tar miljøansvar
Fiskarlagets klistremerke deles nå ut til medlemmer i organisasjonen.
Ill/foto: Fiskarlaget/Kjell Ingebrigtsen

Fiskerinæringas viktigste oppdrag er å sikre sunn sjømat til en voksende verdensbefolkning. I dette oppdraget er vi grunnleggende avhengig av et rent og produktivt kyst- og havmiljø, og dette synliggjør Fiskarlaget nå med et nytt tiltak: Miljøklistremerket.

Norges Fiskarlag slo fast under landsmøtet sist november at forurensning og forsøpling av havet er en stor internasjonal utfordring. Landsmøtet slår også fast at det er et felles ansvar å opprettholde et rent og produktivt hav.

Må vise ansvar

En del av måloppnåelsen ligger i at også fiskerne er bevisst på sin rolle.

– Vi synliggjør nå at det også for oss fiskere er i de små, men viktige daglige rutinene at de største gevinstene ligger, og har derfor laget et klistremerke som skal minne oss om dette ansvaret. Det sier Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen om det nye miljøklistremerket.

Fikset selv foto

Bildet som er brukt i klistremerket er tatt av Kjell Ingebrigtsen under årets Lofotfiske og viser hekkpartiet på «Fugløyfisk» med Eggumaksla som skrår ned mot havet i sørvest. Klistremerket har også Fiskarlagets logo foruten tekstfokus på å bringe avfall til land og melde fra om tap av redskaper.

– Dette ansvarsbudskapet er for meg essensen av hva vi skal og må gjøre som fiskere. Mange av oss har alltid fulgt denne oppfordringen, men situasjonen knyttet til marint avfall gjør at vi må vise at vi virkelig tar vårt ansvar som brukere av havet, sier han.

Alt skal på land

Kjell Ingebrigtsen poengterer også at alt avfall som kommer i redskapene og tas opp når fiskerne er på havet også skal bringes på land.

– Dette ansvaret må vi ta, selv om vi selv ikke har forårsaket at det avfallet vi bringer på land har havnet i sjøen.

Samtidig understreker Kjell Ingebrigtsen at det må være gode offentlige løsninger på plass i havnene, også for større avfallsmengder.

Dette er det nå i ferd med å bli gode løsninger for, både når det gjelder «Fishing for litter»-prosjektet og ordinære havneavfallsløsninger i regi av kommunene, sier han.

Skal spres i organisasjonen

Klistremerket ble første gang delt ut til fiskere under fiskarmøtene på velferden i Henningsvær og på Ballstad nå i mars.

– Vi vil først og fremst spre dette internt i organisasjonen og sørge for at våre medlemmer har påminnelsen innenfor synsvidde i det daglige. Dernest handler jo dette om å synliggjøre at vi er med og har et bevisst forhold til det marine miljøet, sier Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen.

Klistremerket sendes også til nyinnmeldte medlemmer og ut til velferdsstasjonene.

Helhetlig

Norges Fiskarlag arbeider nå med en miljøstrategi med konkrete tiltak som skal behandles av Landsstyret i møte 8. og 9. mai.

Miljøstrategien er en oppfølging av Landsmøtevedtaket «Rent hav», blant annet ved å synliggjøre aktivt ansvar for miljøet i havet.

I vedtaket er det dratt opp flere tiltaksspor.

– Fiskarlaget har allerede et bredt faglig arbeid knyttet til miljøet og rent hav som vi vil synliggjøre gjennom den omtalte strategien. Vi har blant annet meldt oss inn i «Hold Norge rent» og kobler oss mot deltagelse i Strandryddedagen, som i år er lørdag 5. mai.

Du kan lese mer om Strandryddedagen hos «Hold Norge rent». (Ekstern link)