Æresmedlemmer i Norges Fiskarlag

14.11.2013 16:00
Inge Halstensen
Æresmedlem fra 2013
Inge Halstensen
Inge Halstensen ble utnevnt til æresmedlem i Norges Fiskarlag i 2013.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

På andre dag av Fiskarlagets landsmøte i 2013, 14. november, ble Inge Halstensen sammen med Erling Skåtøy fra Egersund utnevnt til æresmedlem i Norges Fiskarlag.

Inge Halstensen ble født 26. mars 1945 i Fitjar og har i hele sitt voksne liv bodd i Bekkjarvik i Austevoll kommune. Etter eksamen artium utdannet han seg til Cand.philol ved Universitetet i Bergen. Han har også språkstudier ved Boston University i USA.

I perioden 1963 til 1973 var Inge fisker og student. Fra 1973–1979 var Inge lektor ved Selbjørn skole i Austevoll.

I 1979 tok Inge skrittet over til fiskaryrket fullt ut og ble fisker og daglig leder av familiens fiskebåtrederi.

Inge Halstensen har vært medlem i Norges Fiskarlag siden 1978 og hatt en rekke tillitsverv i fiskernes organisasjoner. Han satt i Landsstyret i Fiskarlaget fra 1982 til 1994.

Han var representantskapets ordfører i Fiskebåtredernes Forbund fra 1982 til 1993 og styremedlem i foreningen fra 1993 til 2010, hvor han var styreleder fra 2006 til 2010.

I perioden 1982 til 1997 var han medlem i salgsstyret i Norges Sildesalgslag. Han har deltatt på en rekke Landsmøter i Fiskarlaget fra 1980.

Inge Halstensen har også vært mye brukt i internasjonale forhandlinger om fiskerisamarbeid med andre nasjoner. Han var medlem i forhandlingsdelegasjonen med EU fra 1982-1994 og i delegasjonen om trepartssamarbeid om makrell fra 2004.

På det partipolitiske plan har han også gjort seg bemerket. Han satt fra 1975-1980 i Austevoll kommunestyre og var også medlem av fylkestinget i Hordaland en periode.

Inge Halstensen har i alle år, og spesielt de senere årene, vært opptatt av å ta vare på kystkulturen og de verdier den representerer, ikke minst lokalt. Et bevis på dette er at han i 2011 klarte det mesterstykket å få kjøpt tilbake gamle Gardar fra Tyskland som familien solgte i 1974. Fartøyet ble i 1885 bygget som dampfisketråler og ligger nå ved kai i Bekkjarvik slik den ble bygget i sin tid.

Det står stor respekt av det arbeid Inge har lagt ned på hjemplassen for å sikre kulturarven. Dette er viktig langt også langt utenfor Bekkjarvik og kommunegrensen til Austevoll.