Æresmedlemmer i Norges Fiskarlag

06.10.2011 13:00
Tor Østervold
Æresmedlem fra 2011
Tor Østervold
Tor Østervold ble innvotert som æresmedlem 6. oktober 2011.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Fiskarlags 44. landsmøte innvoterte to nye æresmedlemmer i 2011. Tor Østervold ble sammen med Kåre Ludvigsen denne hederen til del.

Tor Østervold ble født i Austevoll 27. april 1941. I hele sitt yrkesaktive liv har han vært knyttet til sjøen og havets aktiviteter. I 1963 gikk Tor på Sjømannsskolen i Kristiansund og han har i tillegg handelsskole.

Fra 1979-2006 har Tor vært leder og fiskebåtreder i Shipman AS og partner i Skårungen AS.

Tor Østervol, har vært mye brukt som tillitsmann både i faglag og salgslag. Han har til sammen sittet 10 år i Landsstyret i Norges Fiskarlag og vært medlem av Fiskarlagets forhandlingsutvalg i støtteforhandlingene med staten. Videre kan det nevnes at han har flere år bak seg som styremedlem i Fiskebåtredernes Forbund og leder av Hordaland rederiforening.

Tor var styreformann i Norges Sildesalgslag fra 1980-2000. Han har også vært salgsstyremedlem i det tidligere Norges Makrellag fra 1970-1979. Han var også flere år ordfører i representantskapet i Nordsildmel .

Tor Østervold har også viet mye tid til samfunnsnyttig arbeid.I den forbindelse kan det nevnes at han har vært medlem av Austevoll kommunestyre og formannskap, styremedlem i styret og kontrollnemnda i Kreditkassen avd. Bergen, samt styremedlem i AS Fiskaren.

For sitt samfunnsmessige engasjement ble Tor Østervold tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull i 2007.