Æresmedlemmer i Norges Fiskarlag

06.10.2011 14:00
Kåre Ludvigsen
Æresmedlem fra 2011
Kåre Ludvigsen
Kåre Ludvigsen fra Sommarøy i Tromsø har siden 2011 vært æresmedlem i Norges Fiskarlag. Bildet ble tatt i 2013 da han deltok som æresmedlem på Landsmøtet.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Kåre Ludvigsen ble 6. oktober 2011 innvotert som nytt æresmedlem i Norges Fiskarlag. Det 44. Landsmøtet ga Tor Østervold den samme hederen. 

Kåre Ludvigsen ble født 1. juli 1942 og har i alle år vært bosatt på Sommarøy i Tromsø kommune. I nesten hele sin yrkesaktive liv har han vært knyttet til fiskeriene både som aktiv fisker og organisasjonsmann.

Han begynte sin yrkeskarriere som fisker i 1956 og har vært skipper på egen båt siden 1964. I 1965 tok Kåre kystskippereksamen av annen klasse.

Kåre har opp gjennom årene hatt en rekke tillitsverv innen fiskernes organisasjoner. Han har vært formann i lokallaget Hillesøy Fiskarlag og styremedlem, nestleder og styreleder i Troms Fiskarfylking fra 1991-1994.

Kåre Ludvigsen var landsstyremedlem i Norges Fiskarlag fra 1982-1990.

Han har også gjort seg gjeldende innenfor fiskernes salgsorganisasjoner. Her kan det nevnes at han har vært nestleder i Norges Sildesalgslag fra 2000-2010 og formann i sildelagets konsumutvalg i samme tidsrom.

Kåre Ludvigsen har alltid vært et samfunnsengasjert menneske. I den forbindelse kan det nevnes at han har vært medlem av Tromsø kommunestyre og vært varamann på Stortinget for Senterpartiet fra 1997-2001. Det kan også nevnes at Kåre har vært leder av fiskerinemnda i Tromsø kommune og styremedlem i Statens Fiskarbank.