Æresmedlemmer i Norges Fiskarlag

06.10.2011 12:35
Nils Olsen
Æresmedlem fra 2009
Nils Olsen
Dett bildet av Nils Olsen ble tatt da han i 2013 deltok som æresmedlem på Fiskarlagets 45. Landsmøte.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Landsmøtet i 2009 innvoterte hele tre æresmedlemmer. 12. november ble Nils Olsen hedret med denne æresbevisningen sammen med Rudolf Johannessen og Øyvind Mårvik.

Nils Olsen ble født i19. september 1939 i Tromsøysund og har i hele sitt yrkesaktive liv vært fisker.

Han har vært aktiv i fiskernes organisasjoner helt fra slutten av 1960-tallet. Han var i en årrekke medlem i forhandlingsutvalget mellom Norges Fiskarlag og Staten om de årlige støtteforhandlingene.

Nils Olsen var også mye brukt som Norges Fiskarlags representant i internasjonale fiskerikvoteforhandlinger.

Han var styremedlem i Troms Fiskarfylking fra 1965 til 1980 og satt i Landsstyret i Norges Fiskarlag i to perioder. Den første perioden var som representant for Troms Fiskarfylking fra 1986-1994 og som representant for Fiskebåtredernes Forbund fra 1998-2005.

Nils Olsen var medlem i Konsesjonsutvalget fra 1989 til 2004. Han var fra 1989 medlem i rådgivende utvalg i Sjøfartsdirektoratet og medlem i sakkyndig råd i samme direktorat fra 1996-2000. Han var medlem i styret for forsikringsselskapet Tromstrygd fram til 2004 og styreformann i selskapet fra 1995-2001.

Nils Olsen har også vært medlem i Programstyret for fiskeriteknologi i Norges Forskningsråd fra 1998-2005.