Æresmedlemmer i Norges Fiskarlag

06.10.2011 12:30
Øyvind Mårvik
Æresmedlem fra 2009
Øyvind Mårvik
Dette bildet av Øyvind Mårvik ble tatt da han sammen med fem andre æresmedlemmer deltok under Fiskarlagets landsmøte i 2011.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

12. november 2009 ble tre tillitsmenn i Norges Fiskarlag innvotert som nye æresmedlemmer. Sammen med Øyvind Mårvik ble Nils Olsen og Rudolf Johannessen også hedret.

Øyvind Mårvik ble født i Flatanger 12. desember 1940 og har i store deler av sitt liv vært fisker som mannskap og båteier.

Han har i en årrekke vært et samfunnsengasjert menneske og tatt på seg ulike verv både i fiskernes organisasjoner og i hjemkommunen Flatanger.

Øyvind Mårvik kom tidlig med i det lokale fiskarlaget og ble etter hvert utsending til Nord-Trøndelag Fiskarlag hvor han ble styremedlem og formann i 1984. Dette vervet hadde han fram til 1996.

Han var i flere år medlem i forhandlingsutvalget mellom Norges Fiskarlag og Staten om de årlige støtteforhandlingene.

I 1984 ble Øyvind valgt inn i Landsstyret i Norges Fiskarlag hvor han satt fram til 1996.

Han var også aktiv i fiskernes salgsorganisasjoner og medlem i Kontrollnemnda i Norges Råfisklag fra 1978-1984. Videre var han medlem i salgsstyret i Feitsildfiskernes Salgslag fra 1975 til 1976 og medlem i styret i Feitsildfiskernes Salgslag fra 1984-1989. Videre kan det nevnes at han har sittet i hovedstyret i Statens Fiskarbank, i styret i Havforskningsinstituttet og i programstyret i Norges Forskningsråd.

Øyvind Mårvik hadde også en kommunalpolitisk karriere. Han var kommunestyremedlem i Flatanger 1979-1991 og ordfører i hjemkommunen fra 1979-1987.