Æresmedlemmer i Norges Fiskarlag

06.10.2011 12:25
Rudolf Johannessen
Æresmedlem fra 2009
Rudolf Johannessen
Rudolf Johannessen var en av de tre som i november 2009 ble æresmedlemmer på Landsmøtet i Fiskarlaget. Dett bildet ble tatt i 2013.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Rudolf Johannessen var en av de tre som ble utnevnt til nye æresmedlemmer under Landsmøtet i 2009. 12. november ble han innvotert sammen med Øyvind Mårvik og Nils Olsen.

Rudolf Johannessen ble født i Lurøy 6. november 1946 og har vært aktiv fisker fra 1961. Han har bakgrunn både som mannskap, båteier og skipper.

Rudolf kom tidlig med i organisasjonsmessig arbeid. Han satt i styret for Lurøy Fiskarlag fra 1967 til 1975, hvor han var styreformann fra 1970-1975. Han har også vært leder i Lurøy Distriktsfiskarlag og formann i den lokale fiskerinemnda.

Rudolf Johannessen var også styreformann i Nordland Sildfiskarlag.

Fra 1989 til 1994 satt han i styret i Nordland Fylkes Fiskarlag, hvor han i hele perioden var styreformann.

I 1994 ble han valgt inn som landsstyremedlem i Norges Fiskarlag, hvor han satt fram til 2004.

Rudolf Johannessen har også en lang karriere bak seg i salgsorganisasjonene, hvor han har vært representantskapsmedlem i Feitsildfiskernes Salgslag og styremedlem i Norges Sildesalgslag.

Han har vært styremedlem i Sparebanken Rana og varamedlem i Kontrollkomiteen i forsikringsselskapet Nordlys.