Æresmedlemmer i Norges Fiskarlag

06.10.2011 12:20
Einar Rudolf Johansen
Æresmedlem fra 2007
Einar Rudolf Johansen
Einar Johansen har vært æresemedlem siden november 2007. Dette bildet ble tatt i 2013.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Landsmøtet i 2007 ble holdt 2.-4. november. Det 42. Landsmøtet ga en enstemmig tilslutning til at Einar Johansen fra Vadsø blir æresmedlem for sitt langvarige virke i og for organisasjonen. 

Einar Johansen, ble født i Nesseby 4. desember 1940 og har vokst opp i en fisker- og småbrukerfamilie. I nesten hele sitt yrkesaktive liv har han vært knyttet til fiskeriene, både som aktiv fisker og organisasjonsmann.

Han ble i 1967 innmeldt i Kiberg Fiskarlag og tok noen år senere overgang til Nesseby Fiskarlag hvor han også var styremedlem og kasserer. De siste årene har han vært medlem i Vadsø Fiskarlag.

I 1979 ble Einar Johansen medlem av styret i Finnmark Fiskarlag, der han var fast medlem i 18 år. I denne perioden var han nestleder i to år og leder fra 1991 til 1996.

Helt fra tidlig på 1980-tallet har Einar Johansen representert Finnmark Fiskarlag på Landsmøtet i Norges Fiskarlag, hvor han ved flere anledninger også var dirigent.

I 1992 ble Einar Johansen valgt inn i Landsstyret i Norges Fiskarlag. Dette vervet hadde han fram til han etter eget ønske gikk av i 2001. Fra 1998 til 2001 var han nestformann i Norges Fiskarlag.

Einar Johansen, har representert Norges Fiskarlag i en rekke utvalg og råd. Det kan nevnes at han var medlem i den Norsk Russiske Fiskerikommisjonen i seks år. Videre var han medlem i forhandlingsutvalget mellom Norges Fiskarlag og Staten i seks år og han var Norges Fiskarlags representant i Samerettsutvalget i 16 år.

Einar har alltid vært et samfunnsengasjert menneske som tidlig kom med i partipolitisk arbeid både lokalt, regionalt og nasjonalt. Han var i 18 år kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Nesseby, hvorav 16 år i formannskapet. I denne perioden var i åtte år også ordfører.I Finnmark Fylkesting satt han i 20 år, fire av årene som fylkesråd.

Einar Johansen har også vært varamann til Stortinget og fast representant i to år for Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, da han var finansminister fra 2000 til 2001 i Jens Stoltenbergs første regjeringsperiode.