Æresmedlemmer i Norges Fiskarlag

18.11.2015 17:35
Jan Skjærvø
Æresmedlem fra 2015
Jan Skjærvø
Jan Skjærvø gikk i 2015 av som generalsekretær etter 17 år i stillingen og ble samme høst utnevnt til æresmedlem
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Jan Skjærvø var på Landsmøtet i 2015 en av tre som ble utnevnt til æresmedlem i Norges Fiskarlag.

Leder i Fisakrlaget Kjell Ingebrigtsen sa følgende til LAndsmøtet da han inviterte møtet til å innvotere Jan Skjærvø som æresmedlem:

«Jan Nicolai Skjærvø har i nesten hele sin yrkesaktive liv vært knyttet til fiskerinæringen. Han ble født 21. november 1949 i Osen i Sør-Trøndelag hvor faren drev sjarkfiske. Han er utdannet navigatør og har i tillegg handelsskole og diverse kurs i ulike emner. I perioden 1968-1972 var han styrmann på kystfart. Etter den tid har han i alle år arbeidet i fiskerirelatert virksomhet. Han var ansatt i Garantikassen for fiskere fra 1974- 1987. De siste årene i Garantikassen var han daglig leder.

I 1987 ble han ansatt som kontorsjef i Norges Fiskarlag fram til han i 1996 ble assisterende generalsekretær og generalsekretær i 1997. Han gikk av med pensjon i 2015 etter å ha vært generalsekretær i Norges Fiskarlag i 17 år.

Jan har deltatt i en rekke styrer, råd og utvalg både i regi av Fiskarlaget og det offentlige. Han var styreleder i Fiskernes Ulykkeskasse fra 1991-2015. Videre var han styremedlem i Norges Sjømatråd og i Stiftelsen Nor-Fishing i over 20 år. I tillegg har han i fler år vært styreleder i Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF). Han var også varamedlem til styret i Nofima og Sintef Fiskeri og Havbruk.

Skal man trekke fram en sak som Jan spesielt huskes for er det «Det nye finansieringssystemet» for Fiskarlaget og medlemslagene. Nesten over natta måtte Fiskarlaget legge totalt om hvordan man skulle finansiere Fiskarlaget som organisasjon. Dette skyldtes den mye omtalte «Høyestedommen». Ingen andre enn Jan selv vet hvor mye arbeid som lå bak dette arbeidet.

Jan Skjærvø har vært en god talsmann for norske fiskere og har alltid vært lojal i arbeidet med å følge opp de vedtak som de styrende organer i Fiskarlaget har fattet.

Med dette vil jeg invitere Landsmøte til å innvotere Jan Skjærvø som æresmedlem i Norges Fiskarlag.»